תרכובת אורגנית

ヘブライ語編集

名詞編集

תרכובת אורגנית

  1. 有機物有機化合物