حزب كارگذاران سازندگى

ペルシア語編集

発音(?)編集

/hezb-e kārgozārān-e sāzandegī/

固有名詞編集

سازندگى + كارگذاران + حزب

  1. (政党名)建設の奉仕者党