سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

ペルシア語編集

固有名詞編集

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (sâzmân-e modiriyyat o barnâmeh-rizi)

  1. (政府組織名)行政企画庁。