ياقوت も参照。

ウルドゥー語編集

語源編集

ペルシア語 یاقوت (yâqut)

名詞編集

یاقوت (yāqūt) 男性, ;同音同義のヒンディー語: याक़ूत

  1. ルビー
  2. ガーネット

関連語編集


ペルシア語編集

語源編集

アラビア語 يَاقُوت

発音(?)編集

  • (イラン) IPA: /jɒːˈɣuːt/

名詞編集

ダリー語 یاقوت
ペルシア語 یاقوت
タジク語 ёқут

یاقوت (yâqut), 複数 یاقوت‌ها

  1. ルビー

類義語編集

派生語編集