શુક્રવાર

グジャラート語編集

発音(?)編集

  • IPA: /ʃu.krʌ.waːr/
  • SAMPA: /Su.krV.wa:r/

名詞編集

  1. 金曜日
グジャラート語の曜日名
(અઠવાડીયા)
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
રવિવાર સોમવાર મંગળવાર બુધવાર ગુરુવાર શુક્રવાર શનિવાર