ภาษาจีนกลาง

タイ語 編集

発音(?) 編集

  • カタカナ転写: パーサー・チン・クラーン(グ)

名詞 編集

ภาษา จีน กลาง

  1. 北京語