ภาษาจีนกลาง

タイ語編集

発音(?)編集

  • カタカナ転写: パーサー・チン・クラーン(グ)

名詞編集

ภาษา จีน กลาง

  1. 北京語