ภาษาญี่ปุ่น

タイ語編集

発音編集

  • カタカナ転写: パーサー・イープン

名詞編集

ภาษา ญี่ปุ่น

  1. 日本語