ภาษาต่างประเทศ

タイ語

編集

名詞

編集

ภาษาต่างประเทศ(paasaataangpratheat)

  1. 外国語