ยาบรรเทาปวด

タイ語編集

名詞編集

ยา บรรเทา ปวด (yaa bantao bpùat)

  1. 鎮痛剤

類義語編集