ศาสนาพุทธ

タイ語編集

発音編集

  • カタカナ転写: サー(ト)・サナー・プ(ト)

名詞編集

ศาสนา พุทธ

  1. 仏教