ချက်ချင်း

ビルマ語編集

語源編集

Judson (1921) には ချက်ခြင်း (khyakʻkhraṅʻʺ) の形で見え、အချက် (ʼakhyakʻ, 目印) から派生した語であるとされている[1]

発音編集

  • IPA(?): /t͡ɕʰɛʔt͡ɕʰɪ́ɰ̃/(「チェッチン」)

副詞編集

ချက်ချင်း (khyakʻ khyaṅʻ")

  1. 直ちに即刻即時[2]

類義語編集

脚注編集

  1. Judson, A.; Stevenson, Robert C.; Eveleth, F. H. (1921). “ချက်ခြင်း”. The Judson Burmese-English Dictionary. Rangoon: American Baptist Mission Press. p. 285. https://archive.org/details/judsonburmeseeng00judsrich/page/285/mode/2up. 
  2. “ချက်ချင်း”. Myanmar-English Dictionary. Rangoon: Dept. of the Myanmar Language Commission, Ministry of Education, Union of Myanmar. (1993). http://sealang.net/burmese/.