မြန်မာစကား

ビルマ語編集

語源編集

မြန်မာ (mranʻmā)〈ミャンマー〉+ စကား (cakāʺ)〈言葉〉

発音編集

  • IPA(?): /mjəmà zəɡá/(「ミャマーザガー」)

名詞編集

မြန်မာစကား (Mranʻ mā ca kā")

  1. (話し言葉としての)ビルマ語

類義語編集