「πνεύμα」の版間の差分

編集の要約なし
((ボット)言語表記テンプレートを3文字コードから2文字コードに置換(Wiktionary:編集室/2021年Q1#言語コードを2文字コード優先にする提案に基づく))
 
=={{L|el}}==
 
==={{pron|ell}}===
{{IPA|ˈpnɛv.ma}}
 
==={{etym}}===
{{etyl|grc|ellel}} {{langm|elgrc|''[[πνεῦμα]]''}}
==={{pron|ell}}===
 
* {{IPA|lang=el|ˈpnɛv.ma}}
==={{noun}}===
{{el-noun+|g=n|tr=pneýma|pl=πνεύματα}}
# [[知性]]、[[知恵]]。
# [[叡智]]。
{{el-nN-μα-ματα-2b|πνεύ|πνευ}}
{{el-decl-noun
|主格単数 = πνεύμα
|主格複数 = πνεύματα
|属格単数 = πνεύματος
|属格複数 = πνεύματων
|対格単数 = πνεύμα
|対格複数 = πνεύματα
|呼格単数 = πνεύμα
|呼格複数 = πνεύματα
}}
198,559

回編集