「برخورد」の版間の差分

リンクの訂正
(リンクの訂正)
(リンクの訂正)
==={{noun}}: {{fas}}===
[[Category:{{fas}} {{noun}}]]
#([[物理的]]な)[[衝突]]:([[法律]]による)[[とりしまり|取り締まり]]、[[処罰]]:[[対応]]、[[対処]]
#:وزارت كشور برنامه برخورد با انحرافات و خرافات را در دستور كار دارد
#::[[内務省]]は[[逸脱]]と[[迷信]]の取り締まりを[[予定]]している。
3,325

回編集