-itás も参照。

ラテン語 編集

語源1 編集

印欧祖語 *-teh₂ts

異表記・別形 編集

発音 編集

接尾辞 編集

-itās 女性 (属格 -itātis, 又は); 第3変化

  1. 状態を表す名詞を作る接尾辞。

第三変化..

単数 複数
主格 -itās -itātēs
呼格 -itās -itātēs
対格 -itātem -itātēs
属格 -itātis -itātum
与格 -itātī -itātibus
奪格 -itāte -itātibus
用法 編集

接尾辞-itās形容詞(時には名詞数詞)に付いて第三変化の抽象名詞を作る。

例:
amāritās < amārus
cīvitās < cīvis
fidēlitās < fidēlis
trīnitās < trīni
ūnitās < ūnus
vēlōcitās < vēlōx
類義語 編集
諸言語への影響 編集

語源2 編集

-ītēs 参照。

発音 編集

接尾辞 編集

-ītās

  1. -ītēsの複数対格。