-itás も参照。

ラテン語編集

語源1編集

印欧祖語 *-teh₂ts

異表記・別形編集

発音(?)編集

接尾辞編集

-itās 女性 (属格 -itātis, 又は); 第3変化

  1. 状態を表す名詞を作る接尾辞。
単数 (singularis) 複数 (pluralis)
主格 (nominativus) -itās -itātēs
呼格 (vocativus) -itās -itātēs
対格 (accusativus) -itātem -itātēs
属格 (genitivus) -itātis -itātum
与格 (dativus) -itātī -itātibus
奪格 (ablativus) -itāte -itātibus
用法編集

接尾辞-itās形容詞(時には名詞数詞)に付いて第三変化の抽象名詞を作る。

例:
amāritās < amārus
cīvitās < cīvis
fidēlitās < fidēlis
trīnitās < trīni
ūnitās < ūnus
vēlōcitās < vēlōx
類義語編集
諸言語への影響編集

語源2編集

-ītēs 参照。

発音(?)編集

接尾辞編集

-ītās

  1. -ītēsの複数対格。