Sjedinjene Američke Države

セルビア・クロアチア語編集

固有名詞編集

Sjèdīnjenē Amèričkē Dr̀žave (キリル文字 Сјѐдӣњене̄ Амѐричке̄ Др̀жаве)

  1. アメリカ合衆国