Juun および juʼun も参照。

ソマリ語 編集

名詞 編集

juun

  1. (月名) 六月
ソマリ語の月名 (→カテゴリ)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
janaayo febraayo maarso abriil maajo juun
7月 8月 9月 10月 11月 12月
luuliyo agoosto sebteembar oktoobar nofeembar diseembar