người nước ngoài

ベトナム語編集

発音編集

名詞編集

người nước ngoài𠊛渃外*

  1. 外国人