украина 、 Украіна 、 Украина 、および Украйна も参照。

ウクライナ語編集

語源編集

発音編集

異綴編集

固有名詞編集

Україна (Ukrajína) 女性

  1. ウクライナ

格変化編集

単数
主格 Україна Ukrajína
対格 Україно! Ukrajíno!
生格 України Ukrajíny
与格 Україні Ukrajíni
対格 Україну Ukrajínu
造格 Україною Ukrajínoju
前置格 Україні Ukrajíni

類義語編集

派生語編集


ルシン語編集

固有名詞編集

Украї́на (Ukrajína) 女性

  1. ウクライナ