ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်

モン語 編集

異表記・別形 編集

発音 編集

名詞 編集

ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် (konḍuṅkonkwān)

  1. 人口[1][2]
  2. 国民[2]民族

類義語 編集

脚注 編集

  1. 1.0 1.1 อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984). พจนานุกรม มอญ-ไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. p. 17. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、35・372911073