ဖြည် および ဖြည်း も参照。

ビルマ語

編集

語源

編集

ပြည့် (praññʻʹ)満ちる の使役形。

発音

編集
  • IPA(?): /pʰjḛ/(「ピェ」)

動詞

編集

ဖြည့် (phraññʻ')

  1. 満たす

派生語

編集

動詞:

参考文献

編集