ရင်ကွဲပက်လက်

ビルマ語 編集

発音(?) 編集

  • IPA: /jɪ̀ŋɡwɛ́ pɛʔlɛʔ/

副詞 編集

ရင်ကွဲပက်လက် (raṅʻkvai pakʻlakʻ)(直訳:「胸が裂け仰向けで」)

  1. 傷心し[1]

脚注 編集

  1. Judson, A.; Stevenson, Robert C.; Eveleth, F. H. (1921). The Judson Burmese-English Dictionary. Rangoon: American Baptist Mission Press. p. 831. https://archive.org/details/judsonburmeseeng00judsrich/page/831.