ノルウェー語(ブークモール)編集

成句編集

se opp til (現在形:ser opp til、過去形: opp til、過去分詞:sett opp til、命令形:se opp til)

  1. (他動詞)敬う