ချောင်းကြည့်

ビルマ語 編集

発音(?) 編集

  • IPA: /t͡ɕʰáʊNt͡ɕḭ/(「チャウンチー」)

動詞 編集

ချောင်းကြည့် (khyoṅʻ"kraññʻ')

  1. 覗く[1]覗き見る[2]

類義語 編集

脚注 編集

  1. ビルマ市民フォーラム 監修、田辺寿夫 編『話せる・伝わる ミャンマー語入門 CD付』大修館書店、2015年、145頁。ISBN 978-4-469-21352-2
  2. Judson, A.; Stevenson, Robert C.; Eveleth, F. H. (1921). The Judson Burmese-English Dictionary. Rangoon: American Baptist Mission Press. p. 298. https://archive.org/details/judsonburmeseeng00judsrich/page/298.