စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက်

ビルマ語

編集

発音(?)

編集
  • IPA: /sàɪŋ kɔ̀ lo̰ t͡ɕʰòʷm pɔ̀ jaʊʔ/

ことわざ

編集

စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက် (cuiṅʻ koʻ lui' khyuṃ poʻ rokʻ)(逐語訳:「バンテン牛が持ち上げるので茂みに浮いて至る」)

  1. 怪我の功名[1]

脚注

編集
  1. 大野, 徹『ビルマ(ミャンマー)語辞典』大学書林、2000年、154頁。 ISBN 4-475-00145-5