αρχή も参照。

古典ギリシア語編集

語源編集

発音(?)編集

名詞編集

ἀρχή(arkhē) (属格ἀρχῆς) 女性

  1. 開始, 創始
  2. 主権, 支配 権威
  3. (哲学)アルケー


格/数 単数 両数 複数
主格 ἡ ἀρχή

τώ ἀρχά

αἱ ἀρχαί

属格 τῆς ἀρχῆς

τοῖν ἀρχαῖν

τῶν ἀρχῶν

与格 τῇ ἀρχῇ

τοῖν ἀρχαῖν

ταῖς ἀρχαῖς

対格 τήν ἀρχήν

τώ ἀρχά

τάς ἀρχάς

呼格 ἀρχή

ἀρχά

ἀρχαί


派生語編集