jūlij も参照。

スロヴェニア語

編集

発音

編集

名詞

編集

júlij 男性 非有生

  1. (月名) 七月
男性 不活動体, 軟変化 o語幹
単数主格 júlij
単数生格 júlija
単数 双数 複数
主格 júlij júlija júliji
対格 júlij júlija júlije
生格 júlija júlijev júlijev
与格 júliju júlijema júlijem
前置格 júliju júlijih júlijih
造格 júlijem júlijema júliji
スロヴェニア語の月名 (→カテゴリ)
(méseci / mésci)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
jȃnuar fẹ̑bruar márəc aprȋl máj júnij
7月 8月 9月 10月 11月 12月
júlij avgȗst septémbər oktọ́bər novémbər decémbər