کتاب も参照。

アラビア語編集

語源編集

語根 ك ت ب(k-t-b)

発音(?)編集

  • IPA: /kiˈt̪æːb/

名詞編集

كتاب 男性 (kitāb) (複数 كتب‎‎)

  1. 手紙てがみメモかみ
  2. 記録文書契約

諸言語への影響編集

名詞編集

كُتّاب 男性 (kuttāb) (複数 كَتاتيب‎‎)

  1. クルアーンを教える学校

名詞編集

كتاب (kuttāb複数

  1. كاتبの複数形

派生語編集


オスマン語編集

語源編集

アラビア語 كتاب(kitāb)

名詞編集

كتاب (kitâb)