hâta 、 hätä 、および háta も参照。

アイスランド語 編集

語源 編集

古ノルド語 hata < ゲルマン祖語 *hatāną

発音 編集

 • IPA(?): /ˈhaːta/
  押韻: -aːta

動詞 編集

hata 弱変化 (直説法過去第三人称単数 hataði, 完了分詞 hatað)

 1. (他動詞, 対格支配) にくむ、きらう、嫌悪する。

派生語 編集

関連語 編集


アイルランド語 編集

発音 編集

 • (マンスター) IPA(?): /ˈhɑt̪ˠə/
 • (コノート, アルスター) IPA: /ˈhat̪ˠə/

語源1 編集

中英語 hat < 古英語 hæt, hætt < ゲルマン祖語 *hattuz < 印欧祖語 *kadʰ-

名詞 編集

hata 男性 (属格 hata, 主格複数 hataí)

 1. (衣類) 帽子
派生語 編集

語源2 編集

名詞 編集

hata

 1. ataのh音添加。

イェムトランド語 編集

発音 編集

 • (Kall, Undersåker, Åre) IPA(?): [²hæːt̪ɐ]
 • (Ragunda) IPA: [²hæt̪a]
 • (Fors) IPA: [²hat̪a]

語源1 編集

古ノルド語 hita (hiti の対格)

名詞 編集

hata 男性

語源2 編集

古ノルド語 hita

動詞 編集

hata

 1. 熱する

ウネアパ語 編集

語源 編集

オセアニア祖語 *atas < マレー・ポリネシア祖語 *atas < オーストロネシア祖語 *aCas

発音 編集

副詞 編集

hata

 1. あのうえで。

古スウェーデン語 編集

語源 編集

古ノルド語 hata < ゲルマン祖語 *hatāną

動詞 編集

hata

 1. 迫害する。
 2. にくむ、きらう、嫌悪する。

諸言語への影響 編集

 • スウェーデン語: hata

サキザヤ語 編集

語源 編集

日本語  からの借用語

名詞 編集

hata

 1. はた

スウェーデン語 編集

語源 編集

hat +‎ 接尾辞 "-a"。古スウェーデン語 hata < 古ノルド語 hata < ゲルマン祖語 *hatāną

発音 編集

 • IPA(?): /²hɑːta/
 • (ファイル)

動詞 編集

hata (現在 hatar, 過去 hatade, 完了分詞 hatat, 命令法 hata)

 1. にくむ、きらう、嫌悪する。

派生語 編集

関連語 編集


スワヒリ語 編集

語源 編集

アラビア語 حَتَّى(ḥattā) からの借用語

発音 編集

副詞 編集

hata

 1. まで
 2. さえ、〜すら
 3. 〜を目的として。

参照 編集


トケラウ語 編集

語源 編集

中核ポリネシア祖語 *se-qa-ta

発音 編集

 • IPA(?): /ˈhʲa.ta/
 • 分綴: ha‧ta

限定詞 編集

hata

 1. (alienable, indefinite) わたしの。

トルコ語 編集

語源 編集

オスマン語 خطا(hata) < アラビア語 خَطَأ(ḵaṭaʾ)

発音 編集

名詞 編集

hata (限定対格 hatayı, 複数 hatalar)

 1. ちがい、あやまり。
Inflection
主格 hata
限定対格 hatayı
単数 複数
主格 hata hatalar
限定対格 hatayı hataları
与格 hataya hatalara
処格 hatada hatalarda
奪格 hatadan hatalardan
属格 hatanın hataların
所有形
単数 複数
1人称単数 hatam hatalarım
2人称単数 hatan hataların
3人称単数 hatası hataları
1人称複数 hatamız hatalarımız
2人称複数 hatanız hatalarınız
3人称複数 hataları hataları
叙述用法
単数 複数
1人称単数 hatayım hatalarım
2人称単数 hatasın hatalarsın
3人称単数 hata
hatadır
hatalar
hatalardır
1人称複数 hatayız hatalarız
2人称複数 hatasınız hatalarsınız
3人称複数 hatalar hatalardır

派生語 編集

関連語 編集


ノルウェー語(ニーノシュク) 編集

語源1 編集

発音 編集

 • IPA(?): /ˈhɑːtɑ/

名詞 編集

hata 中性

 1. hatの限定複数形。

語源2 編集

発音 編集

 • IPA(?): /²hɑːtɑ/

動詞 編集

hata (現在形 hatar, 過去形 hata, 過去分詞 hata, 受動不定詞 hatast, 現在分詞 hatande, 命令法 hat)

 1. hateの異形。

ノルウェー語(ブークモール) 編集

異表記・別形 編集

名詞 編集

hata 中性

 1. hatの限定複数形。

動詞 編集

hata

 1. hateの過去形・過去分詞。

フェロー語 編集

語源 編集

古ノルド語 hata < ゲルマン祖語 *hatāną

動詞 編集

at hata (直説法過去第三人称単数 hataði, 完了分詞 hatað)

 1. にくむ、きらう、嫌悪する。

対義語 編集


ラパヌイ語 編集

動詞 編集

hata

 1. く。