Wiktionary:漢字索引 音訓 ひ

ビンから転送)

音読みカタカナ訓読みひらがなで示した。

音読みと訓読みで同音の読みがある場合、音読み→訓読みの順で並べた。

ゐゑをん

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行  
ら行
わ行


ひい

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓

ひう

編集
 • 表外漢字

ひえ

編集

ひか

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひき

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひく

編集
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み

ひけ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓

ひこ

編集

ひさ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み

ひし

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

ひす

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひせ

編集
 • 表外漢字

ひそ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

ひた

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓

ひち

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひつ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

ひて

編集
 • 姓名の読み
 • 姓名の読み
 • 姓名の読み

ひと

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

ひな

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 姓名の読み

ひね

編集
 • 常用漢字表外音訓

ひの

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓

ひは

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

ひひ

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

ひま

編集

ひむ

編集
 • 表外漢字

ひめ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

ひも

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひや

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひゆ

編集
 • 表外漢字

ひよ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み

ひら

編集
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひる

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

ひれ

編集

ひろ

編集
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 姓名の読み

ひわ

編集
 • 表外漢字

ひん

編集