Wiktionary:漢字索引 音訓 と

タゥから転送)

音読みカタカナ訓読みひらがなで示した。

音読みと訓読みで同音の読みがある場合、音読み→訓読みの順で並べた。

ゐゑをん

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行  
ら行
わ行


とあ

編集
 • 姓名の読み

とい

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とう

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓

とお

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓

とか

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
  退
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とき

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とく

編集
 • 常用漢字表外音訓
  退
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とけ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 姓名の読み

とこ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
  𨋳
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とさ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とし

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
  寿
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
  寿
 • 常用漢字表外音訓
  簿
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とせ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とそ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とた

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓

とち

編集
 • 表外漢字

とつ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とて

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とと

編集
 • 姓名の読み
  𠥼
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とな

編集
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とね

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

との

編集
 • 常用漢字表内音訓
  殿
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表内音訓
  殿
 • 姓名の読み
 • 表外漢字

とは

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
  鴿

とひ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

とふ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とほ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とま

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓

とみ

編集
 • 常用漢字表外音訓

とむ

編集

とめ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み

とも

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

とや

編集
 • 表外漢字

とよ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓

とら

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓

とり

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓

とる

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とろ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

とわ

編集
 • 姓名の読み

とん

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表内音訓
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字